Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κυρίως σε θέματα ναυτιλίας και μεταφορών. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας έχουν μεγάλη εμπειρία στα παρακάτω ενδεικτικά πεδία:

  • Πρακτική και Θεωρητική Εκπαίδευση και προετοιμασία για Πιστοποίηση εργατοτεχνιτών μετάλλου.
  • Κατασκεύη και επισκευή πλοίων: προσδιορισμός ικανού ναυπηγείου, υποστήριξη κατά τη διαπραγμάτευση, παρακολούθηση της κατασκευής, κλπ.
  • Υποστήριξη υπαρχόντων πλοίων: περιβαλλοντικά και τεχνικά θέματα
  • Τεχνολογία συγκολλήσεων (ναυπηγικές και βιομηχανικές εφαρμογές): προδιαγραφές συγκόλλησης, παρακολούθηση έργων
  • Σχεδιασμός μεταφορικών συστημάτων και υποστήριξη σχετικών αποφάσεων και επενδύσεων
  • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (greening) για πλοία και λιμάνια: επιλογή τεχνολογίας με οικονομο-τεχνικά κριτήρια, αντικατάσταση εξοπλισμού και τεχνολογική αναβάθμιση
  • Εκπαίδευση: προετοιμάσια εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη σε πιστοποιήσεις (accreditation) εκπαιδευτικών φορέων και προγραμμάτων, κτλ.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύσεων.

Η εταιρείας μας είναι ανεξάρτητη και σκοπεύει στη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών χωρίς άλλες δεσμεύσεις.

Από το 2010 η εταιρεία μας έχει προσφέρει υπηρεσίες ως υπεργολάβος σε μεγάλες διεθνεις εταιρείες, με έμφαση σε έργα ναυτιλιακών υπηρεσιών και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικού αποτυπώματος (greening) στις θαλάσσιες μεταφορές.

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα νέα μας

© Human Innovation Engineering | All Rights Reserved
Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink.